vaqon

vaqon
<ing.>
1. Rels üzərində hərəkət edən minik və ya yük daşıyan üstüörtülü və ya açıq araba. Dəmiryol vaqonu. Motorlu vaqon. Yük vaqonu. Yataqlı vaqon. – Qaraca qız yolu getdiyi zaman ayağı büdrəyib yıxıldı və moruğu yerə töküldü. Bunu yığan vaxt vaqon qatarı göründü. S. S. A.. Keçən ilin yayında Səkinə Buzovnadan bibisi evinə qayıdırdı. Vaqonlarda basabas idi. M. C.. Vaqon-restoran – dəmiryol qatarında restoran üçün ayrılmış xüsusi quruluşlu vaqon.
2. Rəqəmlərlə – vaqonda yerləşən yükün miqdarı. Bir vaqon kömür. – Keçən il qurulan ianə komissiyası qırx beş min manatdan ancaq iki vaqon un göndərdi Zəngəzura. C. M.. vaqon-vaqon zərf Vaqonlarla. Ölkənin çöllərində pambıq yığılır ton-ton; Buraya göndərilir durmadan vaqon-vaqon. S. Rüst..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • balıncüzü — bax balışüzü. Vaqon xidmətçiləri sərnişinlərə işlənmiş əl üz dəsmalı, döşəkağı, balıncüzü verdiklərindən, sərnişinlər arasında qiyamət qopmuşdu. «Kirpi» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bandaj — <fr.> 1. Qarnın divarlarını normal vəziyyətdə saxlamaq üçün elastik kəmər, bağ. İdmanda zədələnmə hallarının qarşısını almaq üçün ən yaxşı qoruyucu vasitələr: sipərlərdən, maskalardan, bandajdan istifadə edilməsindən, oynaqların… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birtonluq — sif. 1. Bir ton ağırlığında şey tutan. Birtonluq vaqon. Birtonluq maşın. 2. Bir ton ağırlığında olan. Birtonluq yük …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boş — sif. və zərf 1. İçində heç nə olmayan. Boş qutu. Boş dükan. Boş çamadan. Boş şüşə. – Boş çuval dik durmaz. (Ata. sözü). Boş əl ilə məc. – heç bir şey əldə etmədən, heç bir şeyə nail olmadan, əlində heç bir şey olmadığı halda. Boş əl ilə üstümüzə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çoxvaqonlu — sif. Çoxlu vaqondan tərtib olunmuş, çoxlu vaqon qoşulmuş. Çoxvaqonlu qatar. – Başqa bir dəstə isə yenicə nəfəsini dərib, dayanmış çoxvaqonlu qatarın yükünü boşaldır. (Qəzetlərdən) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • depu — <fr.> 1. Vaqon və lokomotivlərin dayanması və təmiri üçün xüsusi yer, emalatxana. Dəmiryol deposunda da işi buraxıb tətilə başladılar. M. S. O.. <Qəhrəmani> . . depoda parovozların təmir ustası vəzifəsində çalışırdı. M. İ.. 2. is.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • komissiya — <lat. commissio – tapşırıq> 1. Xüsusi bir məqsəd, ya tapşırığı yerinə yetirmək üçün hər hansı bir idarə, təşkilat yanında yaradılan orqan və bu orqanın heyəti. Seçki komissiyası. Hesablayıcı komissiya. Komissiya seçmək. – Bakıda keçən il… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • konka — <rus.> köhn. Tramvayın tətbiqinə qədər vaqonları atla hərəkətə gətirilən şəhər dəmir yolu, habelə bu yolda işləyən vaqon. <Zərbəli:> Usta, getdim yolda ətəklədim, bir qapaz vurdu yıxıldım, mən durunca mindi konkaya qaçdı. Ə. H..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kömür — is. 1. Odunu yandırıb basdırmaqla alınan tünd qara rəngli bərk yanacaq. Kürəyə kömür qoymaq. Manqala kömür tökmək. Kömürü qızartmaq. – <Rüstəm kişi> . . samovara su tökməyə, kömür salmağa ərindi. M. İ.. Arvad samovarı çölə çıxartdı. Külünü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • motalpapaq(lı) — 1. sif. Motal papaq geyinmiş, başında motal papaq olan. Motalpapaqlı kəndli bir söz deməyib, vaqon biletçisinin göstərdiyi skamyada . . yer tutdu. T. Ş. S.. . . Motalpapaq iki kəndçi çiyinlərində xurcun, gəlib mənim yanımda dayandılar. Qant.. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”